WETTELIJKE OMKADERINGNiet zomaar iedereen mag zich privédetective noemen, men moet in het bezit zijn van een detectivevergunning. Na een wettelijk verplichte opleiding aan een opleidingsinstituut dat erkend is door de minister van Binnenlandse Zaken, moet een vergunningsaanvraag worden ingediend. De minister zal daarna een onderzoek door de Staatsveiligheid en het Openbaar Ministerie instellen. De vergunning wordt enkel uitgereikt als uit deze onderzoeken geen veroordelingen of onverenigbare activiteiten  boven water komen. De vergunning kan worden ingetrokken of geschorst als de privédetective zich niet aan de wet houdt.

 

De Detectivewet schrijft voor dat elke privédetective een publiciteitsplicht heeft. Daarmee wordt bedoeld dat een privédetective wettelijk verplicht is om zijn beroepstitel en zijn beroepslicentienummer te vermelden op elk document. Zo kunnen burgers gemakkelijk het verschil opmerken tussen een privédetective met wettelijke vergunning, en een zonder. Als een privédetective zonder vergunning een vals beroepslicentienummer gebruikt, kan hij worden veroordeeld voor valsheid in geschrifte.